Begravningsbyrån

Tillsammans med de anhöriga går vi igenom de olika önskemål och valmöjligheter som finns inför en begravning, med hänsyn till bygdens olika seder och bruk. Här kan Ni välja kista och urna samt komma överens om tid och plats för jordfästning och minnesstund. Här kan Ni också avtala tid för en avskedsstund, d.v.s. det tillfälle då Ni som anhörig ännu har möjlighet att se den avlidna och ta ett personligt farväl.

Vi ombesörjer kontakter med sjukhus, myndigheter m.m. Vi ordnar transporter, kontaktar församlingen – bokar datum och tid för jordfästning och minnesstund enligt Era önskemål. Vi bistår Er vid behov med planerandet av dödsannons. Önskar Ni extra sång och musik vid jordfästningen och/ eller minnesstunden, är vi behjälpliga. Vi kan också hjälpa med att ordna blommor, gravplats och gravsten. Vi har även kontaktuppgifter gällande bouppteckning

Kista, Urna

Det finns inget rätt eller fel då Ni väljer kista. Ofta vill man att kistan på något sätt skall återspegla den avlidnes liv och person. Också här kan tradition och sed spela en avgörande roll. Det kan handla om färg och form samt val av material. Det finns ett stort utbud av urnor och kistor i olika utföranden och pris. Viktigt idag är att alla material som används vid tillverkningen av kistor och urnor är ekologiska. Eftersom vi i Finland använder övervägande tygdraperade kistor är de tyg som används av bomull eller linne.

Se på vårt utbud av kistor eller urnor under:

Jordfästning

Minnet av en begravning är något Ni bär med Er genom livet. Det är vår målsättning, att tillsammans med Er utforma begravningen enligt era önskemål.

En begravning är ofta bunden till ortens traditioner, men kan göras mera personlig med inslag av något som hänför sig till den avlidnes liv, yrke, fritidsintressen eller personliga egenskaper.

Jordfästningen hålls vanligtvis i hemförsamlingens kyrka eller begravningskapell.

Avskedsstund

Avskedsstund kallar vi det tillfälle då man tar farväl av den avlidna när kistan är öppen. Att se och röra vid den avlidna kan vara ett sätt att bearbeta sorgen. Även om Ni var närvarande vid dödsögonblicket, kan det kännas bra att se den avlidna och eventuellt lägga något i kistan. Det kan vara blommor från gården / hemmet, det kan vara ett fotografi eller något annat personligt. Om Du önskar psalm eller bön står vi gärna till tjänst.

Transport

Vi ombesörjer transporten av kistan från sjukhus eller annan plats, till kapell/bårhus. Om graven inte är i omedelbar närhet av kyrka/kapell, samt vid kremering, transporteras kistan till gravgården eller krematoriet.

Minnesstund

Efter jordfästningen kan gästerna samlas till minnesstund, som kan vara en viktig del av begravningen. Minnesstunden hålls vanligen i ett församlingshem, annan lämplig lokal eller kanske hemma. Vid minnesstunden serveras oftast kaffe med både salt och sött inslag, men kan också vara en hel måltid.

Dödsannons och tackannons

Syftet med dödsannonsen är inte enbart att tillkännage dödsfallet, utan också att meddela var och när jordfästningen äger rum. En dödsannons kan publiceras i tidning före eller efter jordfästningen. Sker publiceringen efter jordfästningen är döds- och tackannonsen i samma annons. Vi hjälper gärna till med att planera döds- och tackannonsen samt vid behov kontakten till tidningarna för införandet av annonserna.

Programblad

Om så önskas hjälper vi till med planeringen av programblad till jordfästningen. I programbladet beskrivs ceremonin med psalmer, musikstycken, m.m. och i vilken ordning programmet framförs. Där anges också den avlidnes namn, födelsedatum och dödsdatum, liksom prästens, kantorns och övriga medverkandes namn.
Vi har kontaktuppgifter på lokala företag som kopierar/trycker programbladen.

Blommor

Blommor bidrar till att göra begravningen stämningsfull. Därför är det bra att ha god tid för att planera vilka blommor som t.ex. kommer på kistan och eventuell annan dekorering. I begravningsbyrån/blomsterhandeln får Ni råd och information om alla blomsterarrangemang som berör begravningen och naturligtvis Era egna blommor.

Gravplats

Det vanligaste är att man gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats. Hade den avlidna anknytning till en annan församling är det också oftast möjligt att gravsätta där.

Det finns olika gravplats alternativ:

Kistgrav för en eller flera kistor (2-4 kistor)

Urnegrav för en eller flera urnor (6-8 urnor)

Minneslund/strölund (askan sätts i jorden alternativt strös ut – utan angiven plats och utan gravsten).

Därtill är det möjligt att strö ut askan i havet, i skog eller annan angiven plats. Lagen fordrar dock mark- eller vattenägarens tillstånd. Tillståndet bör vara skriftligt och undertecknat av mark- eller vattenägaren.

Gravsten

På begravningsbyrån har vi broschyrer över olika gravvårdar som Ni kan låna. De flesta stenföretag, som säljer gravvårdar, har hemsidor med ett stort urval bilder. Det är också bra att besöka gravgårdar och se på olika gravvårdar. Tag gärna en bild av en gravsten Ni tycker om. Det finns goda möjligheter att göra en personlig gravsten enligt önskemål.

Mina begravnings­arrangemang

Ett häfte med namnet ”Mina begravningsarrangemang” har getts ut av Begravningsbyråernas Förbund. Där kan Ni fylla i hur Ni vill att Er begravning ordnas. På detta sätt säkerställer Ni att Era efterlevande släktingar ordnar allt enligt Era önskemål. Häftet skall förvaras bland Era viktiga papper. Informera gärna Era anhöriga om att häftet finns och var det uppbevaras.

Bouppteckning

Bouppteckning är en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Denna bör göras inom tre månader från dödsdagen räknat. Vi har kontaktuppgifter till personer som gör bouppteckningar på orten.

Ring oss dygnet runt

Har du några frågor om begravning eller vad som gäller vid ett dödsfall? Varmt välkommen att ringa oss dygnet runt.

0400 473 391